Ceník

CENÍK PLATNÝ OD 4.5.2020

Administrativní úkony:

Kopie A4 1 strana: 5 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace: 200 Kč

(lze telefonicky objednat dva dny předem a vyzvednout v ordinaci bez čekání)

Potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci pro UP    100 Kč
Administrativní úkon lékaře 100 Kč
Vyplnění žádosti o umístění pacienta do zařízení sociální péče 100 Kč
Bodové ohodnocení úrazu, pouze pracovní úrazy  300 Kč

Hlášení úrazu nebo nemoci pro komerční pojišťovnu 300 Kč

Hlášení hospitalizace nebo doby trvání PN pro komerční pojišťovnu 200Kč

Studenti – potvrzení pro školu, tábor 100 Kč

Vyšetření lékařem

Prohlídka ŘP sk. A,B řidič neprofesionál 400 Kč

Vyšetření pro držitele zbrojního průkazu 500 Kč

Vyšetření pro zaměstnavatele 500 Kč

Vyšetření lékařem pro vlastní potřebu 500 Kč

Potravinářský průkaz 100 Kč

Expresní příplatek   100% z ceny výkonu

Odborné výkony:

Odběr krve pro samoplátce  100 Kč

Kineziotaping    100 Kč

Očkování proti chřipce samoplátce – 250 Kč

Aplikace léčiva nehrazeného zdravotní pojišťovnou 100 Kč

Výkony v případě, že nejsou indikovány lékařem:

Vyšetření hladiny cukru glukometrem 20 Kč

Vyšetření CRP (z prstu) 100 Kč

Vyšetření INR – Quick (z prstu) 200 Kč